ขอบคุณเนื้อเพลงไทย + แปล ENG http://musicnook.co/power-up-red-velvet/ https://lyricstranslate.com/en/power-power.html-3 https://www.lyricsfreak.com/r/red+velvet/power+up+english+translation_21354283.html

power up ซับไทยรวว