ద్వితీయోపదేశకాండం 18:20,22 ప్రకారం ఆలోచించినప్పుడు , ఎన్ని ప్రవచనాలు నెరవేరాయి అన్నది కాదు, ఒక్క ప్రవచనమైన నెరవేరక తప్పిపోయిందా అన్నదే ఒక ప్రవక్తకు అన్వయించాల్సిన పరీక్ష. 99 నెరవేరి ఒక్కటి నిరర్ధకం అయిపోయిన అతడు అబద్ధ ప్రవక్త అని అని లేఖనాలు తేల్చేశాయి. దేవుడు చెప్తే 99% లేదా 99.99% కాదు నూటికి నూరుపాళ్లు అన్నీ నెరవేరుతాయి. కాబట్టి యెహోవా నామమున నెరవేరని ఒక్క ప్రవచనం అయినా పలికినవాడు అబద్ధ ప్రవక్త అవ్వాలి. ఈ పరీక్షకు ఎవరు మినహాయింపు కాదు కాబట్టి, తనను తాను ప్రవక్తగా చెప్పుకుంటున్న ఎడ్వర్డ్ విలియమ్స్ కుంటం గారికి కూడా ఈ పరీక్ష అన్వయించడం న్యాయమే, లేఖన సమ్మతమే. ఈ దృక్పథంతోనే ఈ వీడియోని వీక్షిస్తారని ప్రభువు పేరట మనవి చేస్తున్నాం. ఈ వీడియో చేసిన సహోదరుడు సాగర్ కి మా అభినందనలు. గమనిక : ఈ వీడియో కి సాక్షి అపోలోజెటిక్స్ నెట్వర్క్ తో కానీ మరి ఎ ఇతర పరిచర్య సంస్థలతో కానీ ఎలాంటి సంబంధం లేదు. హితబోధ టీం మాత్రమే దీనికి పూర్తి బాధ్యత వహిస్తుంది =============================================== మరిన్ని ఉపయోగకరమైన బైబిల్ సంబంధిత సాహిత్యం కొరకు మా వెబ్సైట్ ను సందర్శించండి - https://hithabodha.com/ హితబోధ' ఆండ్రాయిడ్ ఆప్/Android App - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goopages.hithabodha1 ను డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి. ఈ 'హితబోధ' వెబ్ సైట్ ను మీకు తెలిసినవారందరికీ పరిచయం చేయండి.

Edward WilliamsEdward Williams Kuntamఎడ్వర్డ్ విలియమ్స్ కుంటంఎడ్వర్డ్ విలియమ్స్ఎడ్వర్డ్ విలియమ్స్ కుంటం ఒక ప్రవక్తనా?hithabodhaహితబోధYS JaganAttack on YS Jaganవైస్ జగన్వైస్ జగన్ పై దాడిIs Edward Williams Kuntam a Prophet?